Aktuální nabídka

Všechny kurzy a doučování jsou možné online přes Skype formou videohovoru

Výuka probíhá v dopoledních, odpoledních i podvečerních hodinách dle předem stanovené dohody s klientem.