Zaměření výuky

  • kurzy obecné angličtiny pro začátečníky až pokročilé
  • konverzační kurzy (včetně poslechu a hovorové angličtiny)
  • gramatický seminář (zvládnutím anglické gramatiky k efektivnější a srozumitelnější konverzaci)
  • kurzy FCE
  • lékařská angličtina (v kombinaci s obecnou angličtinou)
  • obchodní angličtina (v kombinaci s obecnou angličtinou)
  • kurzy "na míru" (náplň kurzu přizpůsobena požadavkům studenta)
  • příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Výuka probíhá v dopoledních, odpoledních i podvečerních hodinách dle předem stanovené dohody s klientem.